Δημοσιεύσεις – Σεμινάρια

Σεμινάρια

 • The Advanced Cardiac Life support course (ACLS)  29/9/1999 Αθήνα, Νοσοκομείο Αρεταίειο.
 •  The advanced Trauma Life Support Course (ATLS)  (ACS Approved)   3/6/2000    Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας.

Κλινική Έρευνα

 • A Multinational Double-Blind ,Placebo-Controlled, Parallel Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of CCX282-Bin subjects with Moderate to Severe Crohn’s Disease   (2006- )   Centre for Gastroenterology Royal Free Hospital Hampstead  London.
 • Adrenocortical function in cirrhosis   (2004-2009)  Principal investigator: Dr P. Mills Gartnavel General    Hospital Glasgow Scotland
 • NUCB 3017 Διεθνής μελέτη παρατεταμένης θεραπείας με Λαμιβουδίνη ασθενών με ηπατίτιδα Β οι οποίοι στο παρελθόν μετείχαν σε κλινικές φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ. 1998-2003 (GlaxoSmithkline)
 • Μία πολυκεντρική μελέτη 3 χρόνων χορήγησης Λαμιβουδίνης σε ασθενείς με HbeAg (-)   χρόνια ηπατίτιδα Β.    2000-2003 (GlaxoSmithkline)
 • Διπλή τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της 40kD branched    pegylated interferon   alfa-2a σε συνδιασμό με placebo ή Λαμιβουδίνη έναντι   Λαμιβουδίνης  σε anti-Hbe (+) ασθενείς με  χρόνια ηπατίτιδα Β.  2001-2003 (Roche)

Δημοσιεύσεις και προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

 • Case series of transpancreatic septotomy as precutting technique for difficult bile duct cannulation. 

   

  Kapetanos DKokozidis GChristodoulou DMistakidis KDimakopoulos KKatodritou     EKitis GTsianos EV.  Endoscopy. 2007 Sep;39(9):802-6.

 • A randomized controlled trial of pentoxifylline for the prevention of post-ERCP pancreatitis.

   

  Kapetanos DKokozidis GChristodoulou DMistakidis KSigounas DDimakopoulos KKitis GTsianos EV.   Gastrointest Endosc. 2007 Sep;66(3):513-8.

 • Outcome of hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B on long-term nucleos(t)ide analog therapy starting with lamivudine.

   

  Papatheodoridis GVDimou EDimakopoulos KManolakopoulos SRapti IKitis GTzourmakliotis DManesis EHadziyannis SJ.
  2nd Academic Department of Internal Medicine, Hippokration General Hospital of Athens, Greece.  Hepatology. 2005 Jul;42(1):121-9. 

 • 14th United European  Gastroenterology Week “UEGW 2006”

   

  SAFETY AND EFFICACY OF TRANSPANCREATIC SEPTOTOMY IN DIFFICULT BILE DUCT CANNULATIONS  D. Kapetanos, K. Dimakopoulos et al

 • EASL 2005 ANNUAL MEETING April 13-17 2005 Paris.

   

  LONG-TERM ANTIVIRAL THERAPY WITH LAMIVUDINE (LAM) AND SALVAGE ADEFOVIR DIPIVOXIL (ADV) IMPROVES THE OUTCOME OF PATIENTS WITH HBEAG-NEGATIVE CHRONIC HEPATITIS B (CHBE-)

 • AASLD,  55th ANNUAL MEETING Oct 29- Nov 2, 2004. Boston.

   

  Long-term outcome of patients with HBEAG-negative chronic hepatitis B under nucleoside analogues maintenance therapy starting with Lamivudine.
  G. V. Papatheodoridis, E. Dimou, K. Dimacopoulos et al.

Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια

  • Ημερίδα για την ιογενή ηπατίτιδα Β και C, Αθήνα-2004

   «Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Η συμμετοχή των χρονίων ιογενών ηπατιτίδων. Εμπειρία μιας τετραετίας.»
   Κ. Δημακόπουλος, Α.Σ. Αυγερινός, Α. Γκαγκάλης, , Α. Ηλίας, Δ. Καπετάνος, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου

  • 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ογκολογίας πεπτικού – 2003

   «Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Εμπειρία μιας τετραετίας.»
   Α.Σ. Αυγερινός, Α. Γκαγκάλης, Κ. Δημακόπουλος, Α. Ηλίας, Δ. Καπετάνος, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  • 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ογκολογίας πεπτικού – 2003

   «Εκτίμηση προδιαθεσικών παραγόντων για την ανάπτυξη  ηπατώματος»
   Α. Γκαγκάλης, Α. Αυγερινός, Κ. Δημακόπουλος, Α. Ηλίας, Θ. Μάρης, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  • 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ογκολογίας πεπτικού – 2003

   « Αξιολόγηση της AFP σε ασθενείς με ηπάτωμα»
   Α. Γκαγκάλης, Κ. Δημακόπουλος, Α. Αυγερινός, Π Ξιάρχος, Α Ηλίας, Γ Κοκοζίδης, Γ Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  • 23ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2003

   «Ανοιχτή μελέτη χορήγησης Λαμιβουδίνης για 3 χρόνια σε ασθενείς με   χρόνια ηπατίτιδα Β HbeAg αρνητικούς.»
   Κ. Δημακόπουλος, Α. Ηλίας, Κ. Μπαρμπάτη, Μ. Ηλιάδης, Δ. Καπετάνος, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου – 2003

   «Θεραπεία ασθενών με κορτικοεξαρτώμενη ή συριγγοποιητική νόσο του Crohn με το χιμαιρικό αντίσωμα  ANTI-TNF»
   Κητής Γ., Αυγερινός Α.Σ., Δημακόπουλος Κ., Μάρης Θ., Κοκοζίδης Γ., Πενόπουλος Β.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  • 11o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο – 2000

   «Βαριά και παρατεταμένη μυελική απλασία συνδεόμενη με λήψη τικλοπιδίνης»
   Φ. Γκιρτοβίτης, Κ. Δημακόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Καιάφα, Φ. Ηλιάδης, Χ. Μηλόπουλος, Α. Τριαντάφυλλου, Β. Παπαγιάννης.
   Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

  • 10o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο – 1999

   «Συσχέτιση μεταλλάξεων FVG506A FIIG20210A και κλινικής εικόνας σε θρομβοφιλικούς ασθενείς»
   ΠΕ Μακρής, Ζ Φωκά, Ε Πετεινίδου, Κ Δημακόπουλος, ΑΦ Λαμπρόπουλος.
   Μονάδα αιμόστασης Α Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής.

  • 4o Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος – 1998

   «Επιδημιολογική μελέτη των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε ηλικιωμένους κατακεκλιμένους αρρώστους με ή χωρίς προδιαθετικούς παράγοντες»
   Μ.Λ. Σιών, Α.Ι.Χατζητόλιος, Κ. Δημακόπουλος, Γ Ζιάκας.
   Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

  1. 25ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2005

   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ INFLIXIMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2000-2004.
   Κ. Δημακόπουλος, Δ. Σάλτας, Ζ Αντωνόπουλος, Δ. Καπετάνος, Θ. Μάρης, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου. 

  2. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2004

   «Τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης Ραμπεπραζόλης και Εσομεπραζόλης στη θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου. (ΓΟΠΝ)»
   Κ. Δημακόπουλος, Δ. Σάλτας, Ζ Αντωνόπουλος, Δ. Καπετάνος, Θ. Μάρης, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  3. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2004

   «Σύγκριση  Ραμπεπραζόλης – Εσομεπραζόλης στην επούλωση του πεπτικού έλκους»
   Δ. Σάλτας, Κ. Δημακόπουλος, Δ. Καπετάνος, Α. Ηλίας,  Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  4. 24ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2004

   «Αξιολόγηση της α-εμβρυικής σφαιρίνης σε ασθενείς με ηπάτωμα» 
   Α. Γκαγκάλης , Κ. Δημακόπουλος,  Θ. Μάρης, Δ. Καπετάνος, Α Αυγερινός, Π. Ξιάρχος, Α Ηλίας, ,  Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου. 

  5. 23ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2003

   « Μελέτη των παραγόντων κινδύνου στη πρόκληση ισχαιμικής κολίτιδας και κλινική αξιολόγηση των ασθενών.»
   Α Ηλίας, Ζ. Αχτσελίδου, Δ. Καπετάνος, Θ. Μάρης, Κ. Δημακόπουλος, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  6. 23ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2003

   «Συνδιασμός Ιντερφερόνης και Λαμιβουδίνης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β HbeAg αρνητικούς που δεν ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία με Ιντερφερόνη.
   Δ. Σάλτας, Α. Ηλίας, Κ. Δημακόπουλος, Β. Τζάρου, Ζ. Αντωνόπουλος, Μ. Ηλιάδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  7. 8ο Πανελλήνιο ηπατολογικό συνέδριο – 2003

   «Η αποτελεσματικότητα της Λαμιβουδίνης σε κιρρωτικούς από HBV λοίμωξη ασθενείς.»
   Α. Ηλίας, Κ. Δημακόπουλος, Α. Γκαγκάλης, Α Χαμπαρίδου, Π. Ξιάρχος, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  8. 22ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2002

   «Τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης Ραμπεπραζόλης και Λανσοπραζόλης στη θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου.»
   Κ. Δημακόπουλος, Χ. Γκέσιου, Θ. Μάρης, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  9. 22ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας- 2002

   «Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο. Μελέτη της φυσικής εξέλιξής της.»
   Α. Αυγερινός, Κ. Δημακόπουλος, Θ Μάρης , Β. Πενόπουλος, Γ. Κοκοζίδης, Γ. Κητής.
   Γαστρεντερολογικό τμήμα ΓΠΝ Γ. Παπανικολάου.

  10. 16o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο – 2001

   «Σύνδρομο EVANS με πρώτη εκδήλωση οξεία νεφρική ανεπάρκεια»
   Φ. Ηλιάδης, Χ. Μηλόπουλος, Φ. Γκιρτοβίτης, Κ. Δημακόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Β. Παπαγιάννης.
   Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ