Ενδοσκοπική Γαστροστομία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενδοσκοπική Γαστροστομία

Η εντερική διατροφή χορηγείται μέσω σωλήνων στο στόμαχο-έντερο που τοποθετούνται ρινογαστρικά, διαδερμικά είτε χειρουργικά.

Έχει αντικαταστήσει τις χειρουργικές γαστροστομίες που έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών. Η ευκολία εκτέλεσης της μεθόδου και η μικρή συχνότητα επιπλοκών έχουν αλλάξει σημαντικά τις ενδείξεις της μεθόδου.

 

Η κατάσταση της υγείας μερικών ασθενών, δεν επιτρέπει την επαρκή πρόσληψη τροφής, φαρμάκων και νερού γεγονός το οποίο θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωση τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο γιατρός μπορεί να προτείνει την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ.